جالب جالب

مقالات مختلف

عكس پروفايل دخترونه شاد


عكس پروفايل دخترونه لاكچري نوشته

عكس پروفايل دخترونه خاص پر در دهان

عكس پروفايل دخترونه لاكچري نوشته /گاه دلـــــــم ميگيرد ازصداقتـــــم كه نميدانم لايق كيست...
گاه دلــــــــم تنگ ميشودبراي وعــــده هايي كه ميدانستم نيست اما براي دلخوشيم كافــــي بود....
گاه دلــــــــم ميگيرد از سادگـــــي هايم....
گاه دلـــــــم ميسوزد براي وفـــــــاداري هايم...
گاه دلـــــم ميسوزد براي اشكهايم.....
گاه دلـــــــم ميگيرد از روزگــــــــــاري كه درآنم....
اين نبـــــــــــــــود آنچه درانتظارش بــــــــــــــــودم........

عكس پروفايل دخترونه مفهومي كتاب

عاشق كه باشي!
سطر به سطرِ كتابِ درسي‌ات،
مي‌شود "شعرِ عاشقانه"...!

عكس پروفايل دخترونه دهان بسته

عكس پروفايل دخترونه لاكچري نوشته/چقدر جالب اند آدم ها ، دلت را ميشكنند ، رهايت ميكنند ، بعد از مدتي برميگردند و انگار نه انگار كه اتفاقي افتاده و دوباره از نو با همان عادت هايشان دوستي ميكنند، برميگردند نه براي اينكه به اشتباهشان پي بردند، چون ديواري كوتاه تر از شما پيدا نكرده اند..
دلتان را خوش نكنيد به اين برگشتن ها، به خدا آنها عوض نمي شوند..
مگر ميشود اينهمه زجرتان دهند و آخر مكالمه هايشان بگويند مواظب خودت باش
مواظب دلي باشيم كه به دست خودشان شكسته؟ يا مواظب قلبي كه تكه تكه اش كرده اند...
آنها فكر ميكنند سكوت شما يعني فراموش كرده ايد كه چه به روزتان آورده اند و حتي اين عقيده را دارند كه هر مسئله اي با معذرت خواهي درست مي شود...
به آنهايي كه تكليفشان با خودشان مشخص نيست دل نبنديد.

عكس پروفايل دخترونه نصف صورت

عكس پروفايل دخترونه لاكچري و خاص

هيچوقت از روى لبخند،
حالِ كسى را تشخيص ندهيد!
يك لبخندِ ساده،
در عينِ حال ميتواند
دردآور ترين حرف هارا در خودش جا بدهد!
شما نمى دانيد
بعضى از ما آدم ها چه مى كشيم
تا تمامِ بغض هايمان را
در همان لبخند خلاصه كنيم،
گاهى لبخند ها
نشانه ى شادى نيستند
بلكه حكمِ اشك هايى را دارند
كه بى صدا مى ريزد....

عكس پروفايل دخترونه پروانه در سر

عكس پروفايل دخترونه لاكچري

دلم برات تنگ ميشه...
يه روزي ، يه جايي ، صداي خنده هاي يه نفر خنده هاي منو يادت مياره...
يه روزي ، يه جايي ، دلت تنگ ميشه واسه من...
مني كه هركاري ميكردم تا هرجا هستي باشم و مثل پروانه دور شمعِ بي معرفتم بگردم...
ياد من ميوفتي ، روزي كه كسي بهت بگه "دوست دارم"....
ياد من ميفتي ، اون جايي كه يه نفر زل بزنه به چشمات و با نگاهش زااااار بزنه "نرووو ، من بهت نياز دارم"
يه روزي ، يه جايي ، يه جفت چشم كه هيچ حسي توشون نيست ، چشماي عاشقِ منو يادت مياره...
ببين ، اصلاحساب گرد بودنِ زمين و اينا نيستااااا...
بحث عدالت خداست...
اون همه تصوير عشقي كه من به پات ريختم ، اگه نياد جلو چشمت ، بي انصافيه...
اون همه موندن به پاي توي رفته ، اگه نياد تو ذهنت ، بي عدالتيه...
اگه يادت نياد چجوري چشمام واسه حرف زدن با چشمات جون كندن ، به عدلِ خدا شك ميكنم.......
اگه.....
يه روزي ، يه جايي ، منويادت اومد ؛
نگو راست ميگن كه زمين گرده...
بگو "خدا عادل ترينه"

عكس پروفايل دخترونه چهره گرگ

گرگ هر شب به شكار ميرفت و بي آنكه چيزي شكار كند باز ميگشت...
‏ﺷﺒﯽ ﮔــــﺮگ را ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺩﯾﺪﻡ...
ﺑﺎ ﻻﺷﻪ ﯾﮏ ﺁﻫﻮ ﺩﺭ ﺩﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﮔﻠﻪ ﺁمد!
ﮔﺮﮒﻫﺎﯼ ﮔﻠﻪ ﺷﺎﺩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺷﮑﺎﺭ ﺍو.
ﭘﺮﺳﯿﺪند ﭼﺮﺍ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﮔــــــــﺮﮒ؟!!
ﮔﻔﺖ: شبي در ﺳﯿﺎﻫﯽ بيابان ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻡ؛ ﺩﻟﻢ ﺭﺍ ﺭﺑﻮد!
هر شب به خواست پايم كه نه، به تمناي دلم ميرفتم تا تماشايش كنم...
امشب محو او بودم كه ﺷﻨﯿﺪﻡ ﺻﺪﺍﯼ ﺳﮕﺎﻥ ﻭﻟﮕﺮﺩ ﺭﺍ؛
ﺩﻭﯾﺪﻡ…
ﭘﺮﯾﺪﻡ…
ﺯﯾﺮ ﮔﻠﻮﯾﺶ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻭ ﺩﺭﯾﺪمش!!
آنچنان
ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺷﺘﻢ
كه ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ
"سهم دلم"
ﻧﺼﯿﺐ "ﺳﮕﺎﻥ ﻭﻟﮕﺮﺩ" ﺷﻮﺩ..

عكس پروفايل دخترونه گنجشك بر روي سر دخترك

من كه نديده ام زني عاشق شود و جز دوست داشتن چيز ديگري به زبان بياورد..
بهتان قول مي دهم !
هيچ چيز غير از "دوستت دارم" نمي شنويد از او...
وقتي مي گويد :
چقدر موهايت خوب اصلاح شده !
يا چقدر اين لباس بهت مي آيد !
يا مثلا صبحانه نخورده از خانه بيرون نرو..
كه نهارت يخ كرد..
كه شامت آماده است..
وقتي مي گويد وقتي مريض شوي من چه خاكى به سرم كنم..
يا مثلا خسته اي بيا بنشين كمي شعر بخوانم برايت..
مرباي آلبالو پخته ام برايت..
بيا با هم چاي بخوريم..
يا حتي وقتي كه مي گويد :
ديگر نمي خواهم ببينمت..!
خسته ام كرده اي..
طاقت بودنت را ندارم...
يا وقتي مي گويد چقدر از تو دلخورم...
چقدر مي خواهم تنها باشم
حتي وقتي مي گويد ديگر دوستت ندارم..!
باور كنيد اين ها همه در زبان زن ها دوستت دارم معنا مي شود
زن ها بلد مي خواهند
مترجم مي خواهند
بايد عاشق باشي تا بفهمي شان..
بايد گوش هايت عاشق باشند، بايد كلماتش را ببلعي، در ذهن برگردان كني به زبان عاشقي.. و از نگاهت عشق بزند بيرون..
زن ها كارشان دوست داشتن است
نترسيد
بلدشان شويد
بعد مي بينيد هيچ چيز غير دوست داشتن از گلوگاه حنجره شان خارج نمي شود..

عكس پروفايل دخترونه گل بر روي چشم

هرگز با چشم‌هاي من خودت را تماشا نكرده‌اي تا بداني چقدر زيبايي!
هرگز با گوش‌هاي من خودت را نشنيده‌اي تا بداني چه آرامشي توي صدايت ريخته!
هرگز با پاهاي من با شوق به سمتِ خودت قدم برنداشته‌اي و هرگز با دست‌هاي من دست‌ خودت را نگرفته‌اي!
تو هرگز با قلبِ من خودت را دوست نداشته‌اي و نميداني چگونه ميشود عاشقت شد و از اين عشق مُرد!
تو نميداني!
تو هيچ چيز نميداني!

عكس پروفايل دخترونه كلافه

بعضي ها خودشان هم نميدانند
كه با رفتنشان عصبِ احساس را در آدم ها طوري ميكُشند كه ديگر
نه دلتنگ ميشوند
نه محبت ميكنند
نه گريه ميكنند. فقط نگاه ميكنند...

عكس پروفايل دخترونه باد كردن آدامس

دلم برايِ دختركِ درونم تنگ شده ...
دختركي كه بايك لواشك و عروسك ، ذوق مي كرد ...
يا دغدغه ي روزانه اش ، رنگِ لاكِ ناخن هايش بود ...
همان دختركي كه خنده هايش ؛ كودكانه و نگاهش ؛ دلنشين بود ...
دختركي كه معصوميتش را ، از راه رفتنش مي شد تماشا كرد ...
گاهي دلم از قوي بودنم مي گيرد ...
دلم ميخواهد دوباره همان دخترك ظريفي باشم كه با يك نگاه ، مي شكست ... اما نه از درون !
صداي شكستنش را بغض مي كرد ، و با اشك هايِ دانه دانه اش ، دل‌ِ دنيا را مي لرزاند ...
قوي بودن ؛
هميشه هم خوب نيست !!!

عكس پروفايل دخترونه غمگين

باران كه مي بارد،
شيشه ها تار مي شوند نه براي اينكه به گذشته ات فكر كني و غمگين شوي، نه براي اينكه به غم هايت فكر كني و آزرده شوي، نه براي اينكه به آزردگي هايت فكر كني و گريان شوي،
نه براي اينكه به گريه هايت فكر كني و ويران شوي..
باران مي بارد و شيشه ها را تار مي كند تا بيرون را نبيني و با درونت تنها باشي، تا صداي بيروني را نشنوي و با نجواي درونت تنها باشي، تا ديگران را نبيني و با خودت تنها باشي، تا بداني با حس خوب به آنچه در وجود خودت هست ميتواني به هرآنچه آرزو داري برسي...

عكس پروفايل دخترونه چشمان دخترك

چيستم؟! خاطره زخم فراموش شده
لب اگر باز كنم با تو سخن ها دارم.....

عكس پروفايل دخترونه ويراني

سوت و كورم
همانند خانه ايي متروكه در آن دور دست ها
كه نه كسي در خانه اش را مي كوبند
و نه كسي در آن زندگي ميكند
خانه ايي متروكه
كه در و ديوار هاي آن را تار عنكبوت بسته است
ديوار هايي ترك خورده و پوچ
خانه ايي سرد و بي روح
خاك گرفته و پوسيده
خانه ايي متروكه ، كه هر آن ممكن است آوار شود و فرو بريزد..

عكس پروفايل دخترونه فضانوردي

لابلاي اين روزهاي تكرارشدني و نشدني خستگي هاي ما مدام تكرار مي‌شود
دلزده از اين و آن دلزده از زمين و آسمان
گاهي نميداني بايد براي چه خوشحال باشي ،گاهي نميداني چرا ناراحتي
اصلا قصه ما آدمها چرا هميشه يكجايش غمگين است
اصلا چرا حالمان گاهي عميق خوب نيست
اصلا چرا هميشه جاي چيزي خاليست وسط زندگيمان ...

عكس پروفايل دخترونه نقاب

من هيچوقت بلد نبودم جوري رفتار كنم
كه هر روز بيشتر دوستم داشته باشي.
بلد نبودم دلتنگي ام را قايم كنم؛ پشت نقاب بي تفاوتي ...
هيچ وقت نشد بگويي دوستت دارم و من در جوابت فقط بگويم:
مرسي!
هميشه ي خدا موقع ديدنت برق خوشحالي در چشم هايم حال دلم را فرياد ميزد .
انگار دست دلم براي تو رو شده بود !
من هميشه ميترسيدم از نداشتنِ تو
ميترسيدم از اينكه يك روزي نباشي و من بدون تو زندگي كردن را ياد بگيرم؛ قبول .
من خيلي چيزها را بلد نبودم اما دوست داشتنت را كه خوب بلد بودم؛ نبودم؟


برچسب:
امتیاز:
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1399/5/18 ساعت: 18 توسط:ramin2311 :

نژاد سگ نگهبان


سگ

نژاد باسنجي 

Basenji

باسنجي (به انگليسي: Basenji)، نام يكي از نژادهاي سگ است كه خاستگاه آن به جمهوري دموكراتيك كنگو بازمي‌گردد. وزن جنس نر باسنجي ۱۱ كيلوگرم (۲۴ پوند) است و وزن جنس مادهٔ آن ۹٫۵ كيلوگرم (۲۱ پوند). قد جنس نر باسنجي ۴۳ سانتيمتر (۱۷ اينچ) است و قد جنس مادهٔ آن ۴۰ سانتيمتر (۱۶ اينچ).

وقتي همسايه هايي در واحد هاي نزديك در يك مجتمع و ديوارهاي نازك داريد گزينه بسيار خوبي است. اين سگ كه به پارس نكرد و بي سرو صدا بودن معروف است به ندرت از ۶۰ سانتي متر يا بيش از  آن بلندتر مي شود. اما مراقب باشيد ، هنگامي كه براي مدت طولاني تنهايش بگزاريد خراب كاري مي كند.

سگ نژاد باسنجي 

نژاد بيچون فرايز 

Bichon Frise

به گفته پرورش دهندگان حرفه اي سگ حتي در بزرگترين اين نژاد، يعني سگ بيچون فرايز از يك پابلند تر نخواهدشد. اين سگهاي كوچك انرژي فراواني دارند، به اين معني كه آنها دوست دارند هميشه بازي كنند ، اماعلاوه بر آن به ورزش روزانه نيز احتياج دارند. بيچون ها همچنين كمتر از نژادهاي مشابه ريزش مو دارند و آنها را به عنوان ايده آل ترين نژاد براي تحمل تنهايي در خانه مي دانند.

سگ نژاد بيچون فرايز

نژاد بوستون ترير

Boston Terrier

بوستن ترير (به انگليسي: BOSTON TERRIER) از انواع سگهاي گروه تريرها مي باشد. اين سگ، سگ ملي آمريكا است كه در نيمه دوم قرن اخير شناخته شده است و تا موقع جنگ جهاني دوم به نام سگ آمريكايي پرورش مي يافت. اين سگ از لحاظ صفات و خصوصياتش شبيه Bull dog انگليسي است. سگ بسيار باهوشي مي‌باشد . نسبت به صاحبش و ساير افراد خانواده بسيار وفادار و فداكار است. نسبت به ساير تريرها آرامتر مي‌باشد ولي سگ فعال و پرتحركي است و به دليل موهاي كوتاهش به مراقبت كمتري نياز دارد. از نظر ويژگي‌هاي ظاهري داراي اندازه اي متوسط، با لكه‌هاي سفيد مي باشد. حالت گندم گوني بايد در كل بدن بوضوح مشهود باشد. رنگ سياه همراه با لكه‌هاي سفيد قابل قبول است اما رنگ گندم گون با لكه‌هاي سفيد ارجحيت دارد. در حالت طبيعي و مطلوب پوزه سفيد است اما گاهي روي سر، گردن، قفسه سينه يا كل دست‌ها و پاها تا زير مفصل خرگوشي سفيد درخشان مي باشد.

يكي ديگر از ايده آل ترين نژاد آپارتماني به دليل اندازه آنها ، بوستون ترير به ندرت از نيم متر بلندتر مي شود. اين سگ ها مي توانند به غول پيكر نيز باشند ، بنابراين براي عوض كردن حال و هوا روزانه نياز به پياده روي هاي سريع و كوتاه دارند. اما اگر بتوانيد آنها را به خوبي آموزش دهيد، اين دوستان آمريكايي بينهايت مهربان و دوست داشتني خواهند بود.

بوستون ترير

نژاد گريفون بروكسلي 

Brussels griffon

بروكسل گريفون يك نژاد پر جنب و جوش ، قوي و كوچك است. آنها بسيار بامحبت هستند و به سرعت با صاحبانشان پيوند برقرار مي كنند. آنها عاشق اين هستند كه سرگرمي هاي جديدي كشف كنند پس مواظب باشيد كه سگ شما وسايل شما را بهم نزند.

نژاد سگ گريفون بروكسلي

نژاد بولداگ

Bulldog

بول داگ، يكي از نژادهاي سگ است كه اندازه متوسط دارد. معمولاً آنرا با نام بول داگ انگليسي يا بول داگ بريتيش مي‌شناسند. بول داگ سگي با عضلات سنگين و چهره‌اي پر چين و چروك است. پوزهٔ بول داگ به دليل پخ و كوتاه بودن توجه بر انگيز است. 

پرورش اين سگ به قرن ۱۶ ميلادي و كشور انگليس باز مي گردد.

بولداگ شايد به دليل تنبلي مشهور باشد اما اين آنها را به سگ مناسبي براي آپارتمان ها تبديل كرده است. يك پياده روي كوتاه براي همه بولداگ در ها اندازه اي كه باشند كافي است.در كنار همه آنها دوست دارند. آنها يك نژاد سگ فوق العاده ملايم هستند و بندرت از قد ۱۸ اينچ بلندتر مي شوند.

سگ نژاد بولداگ

نژاد كينگ چارلز اسپانيل 

King Charles Spaniel

اين سگ ها دوست دارند كه شما او را بقل كنيد. آنها به طرف شما مي آيند و از شما مي خواهند كه آنها را نوازش كنيد. آنها هميشه خود را متعلق به صاحبان خود مي دانند و بسيار وابسته هستند، بنابراين خانه هاي كوچك براي آنها بهترين گزينه است. بزرگترين نگراني مربوط به تعميرات خانه و يا اسباب كشي است زيرا آنها به هر چيزي به راحتي عادت نميكنند وآموزش آنها دشوار است. اما اگر زمان زيادي را در بيرون از منزل با آنها بگذرانيد آن ها به يك سگ قابل اعتماد تبديل  ميشوند.

سگ نژاد كينگ چارلز اسپانيل

نژاد چي هوا هوا 

Chihuahueño

چي‌واوا (به اسپانيايي: Chihuahueño) كوچكترين نژاد سگ است كه به نام ايالت چي‌واوا در مكزيك نام‌گذاري شده‌است. خاستگاه اصلي اين نژاد از سگ، كشور مكزيك مي‌باشد.

به دليل كوچك بودنش معروف است ، يك سگ آپارتماني عالي است حتي ميتواند داخل ماشين و مسافرت هاي هوايي با شما همراه شود. آنها به حداقل ورزش و عشق نزديك بودن به صاحبان خود نياز دارند. چوهواهوا مي تواند نسبت به غريبه ها غيرقابل اعتماد باشد ، بنابراين بهتر است در هر موقعيت اجتماعي بر آنها نظارت دقيق داشته باشيد.

سگ نژاد چي هوا هوا

نژاد چاينيز كرستد 

Chinese Crested

كرستد چيني نژاد قابل ملاحظه اي است كه بسيار خوابالواست. اين سگها به دليل كم انرژي بودن ممكن است كه ساعت ها در رخت خواب بمانند همچنين جسه كوچك آن ها با زندگي آپارتماني سازگار است و آنها را به سگي كم خرج تبديل كرده است.

سگ نژاد چاينيز كرستد

نژاد كاتن دتويلير

Coton de Tulear

خوشبختانه كاتن ها سگ هاي آرامي هستند كه براي زندگي در آپارتمان هاي كوچك مناسب هستند. درست است كه از نظر فيزيكي كوچك هستند اما عضلات نسبا قوي دارند. اين نژاد عاشق دوست شدن با انسان ها و حيوانات ديگر است و به فعاليت و ورزش هاي سخت نيازي ندارند همچنين لازم به ذكر است كه كتن عاشق بازي كردن است و پياده روي مي كند اما در عين حال از تنها ماندن در خانه رنج نخواهد برد.

سگ نژاد كاتن دتويلير

نژاد داچس هاند

Dachshund

نام داكسهوند از دوكلمه Dachs به معني گوركن و Hund به معني سگ آمده‌است. كتبي كه از قرون وسطي اروپا به دست آمده اشاره به نوعي سگ مي‌كند كه ازلحاظ توان دنبال كردن شبيه به تازيها وازلحاظ رفتارو خلق وخوي شبيه به تريرها بوده‌است و از اين لحاظ كه مي‌توانستند گوركن را تعقيب كنند تحت عناوين dachs – hund و، badger – dog ناميده شده‌اند كه در ايران بيشتر به نام سگ سوسيسي. شكل معروف است. بايد دانست كه گوركن يك موجود نيرومند ۱۲ الي ۲۰ كيلوگرمي است كه چه دربالا وچه درزيرزمين پرقدرت. به علاوه درنواحي مختلف نيزازسگ‌هاي مختلفي كه قادربه شكارخرگوش بوده‌اند استفاده مي‌شده‌است وهمگي آن‌ها را تحت عنوانrabbit dog به معني سگ شكارخرگوش مي‌ناميدند. قوي، زيرك و با جرات است. همچنين سگ‌هاي داشهوند درمقابله عليه گرازهاي وحشي نيز مداخله مي‌كردند. يك داكسهوند كوچك ۸ الي ۱۱ كيلوگرمي به خوبي عليه روباه‌ها ودنبال كردن گوزن‌هاي زخمي كارائي دارد. حتي داشهوندهاي ۶ كيلوگرمي قادربه شكارسمور و خرگوش صحرائي هستند. طي ۲۵ سال اول قرن بيستم انواعي از اين نژاد به وجود آمده‌اند كه با وزن كمتراز۵/۲ كيلوگرم ودورسينه‌اي در حدود ۳۰ سانتي مترهنوز هم استعداد شكارخرگوش را دارند. داكسهوند موصاف با اندازه متوسط را به خوبي مي‌توان درداخل خانه يا آپارتمان نگهداري كرد. پاهاي كوتاه آن به خوبي طاقت فعاليت‌هاي بسيارزياد را دارد.

كوچكترين نژاد در بين سگهاي سوسيسي است. (احتمالاً آنها را براي پاهاي ريز و تن درازشان آنها را مي شناسيد!) اين سگها دوست داشتني و پر جنب و جوش هستند كه غالباً شادي را هميشه از خود بروز مي دهند. پاهاي كوتاه آنها اجازه مي دهد در صورت لزوم به طور كامل در داخل خانه ورزش كنند.

سگ نژاد داچس هاند

نژاد بولداگ فرانسوي 

Franch Bulldog

بولداگ هاي فرانسوي بر خلاف اسمشان در ابتدا در انگليس پرورش داده مي شدند تا جايگزيني براي بولداگهاي مينياتوري باشند. اندازه جمع و جور و نياز كم به فعاليت، آنها را به سگهاي آپارتماني خوبي تبديل كرده است. فرانسوي ها دوست دارند در همنشيني با انسان بازي كنند و رشد كنند. آنها همچنين نگهبانان عالي هستند، زيرا بندرت بدون دليل پارس مي كنند.

سگ نژاد بولداگ فرانسوينژاد هاوانيز 
 

Havanise

با نام مستعار “سگ Velcro” شناخته مي شوند، هاوانيز ها دوست دارند كه در خانه با صاحب خود خوشو بش كنند و وقت بگذرانند با اين حال  شخصيت آرام آنها را با كمبود انرژي اشتباه نگيريد. اين توله سگهاي پر انرژي دوست دارند بازي كنند يعني تا زماني كه صاحبشان نزديك آنها باشد. اين نژاد به طور متوسط ​​زير ۴۰ سانت قد دارند و براي صاحباني كه با حوصله هستند گزينه مناسبي است.

سگ نژاد هاوانيز

نژاد گري هاند

Greyhound

گري‌هوند، گونه‌اي از سگ‌هاي شكاري است كه در درجهٔ اول آن‌ها را براي مسابقه‌هاي سرعتي آماده مي‌كنند. هرچند اخيراً به دليل شهرتي كه اين گونه از سگ‌ها پيدا كرده‌اند از آن‌ها به عنوان سگ‌هاي خانواده و حيوان خانگي نيز استفاده مي‌شود. اين نژاد از سگ‌ها بسيار رام و باهوش‌اند؛ پاهايي بلند و قدرتمند، سينه‌اي گود، ستون مهره‌هاي انعطاف‌پذير و بدن باريك دارند؛ تمامي اين ويژگي‌ها باعث مي‌شود تا از آن‌ها در مسابقات سرعتي استفاده شود. اين سگ مي‌تواند با سرعتي بيش از ۱۸ متر بر ثانيه (۵۹ فوت بر ثانيه) يا ۶۳ كيلومتر در ساعت (۳۹ مايل در ساعت) بدود.
شماره سيزده در ليست ما ممكن است باعث تعجب شود گري هاند هاي ايتاليايي گرچه به دليل داشتن انرژي زياد و پاهاي شكستنيشان، به طور سنتي شناخته شده است ، اما به حيوانات خانگي كوچك فوق العاده اي براي شما تبديل مي شوند. نيازهاي انرژي آنها از يك پياده روي روزانه راضي هستند و طبيعت دوستانه و آرام آنها باعث مي شود حتي براي آپارتمان هاي كوچكتر انتخابي عالي باشند.

سگ نژاد گري هاند

نژاد جپنيز چين 
Japanese chin

جپنيز چين يا چيني ژاپني يك نژاد بسيار چابك است كه يك همراه خانگي يا به اصطلاح همراه آپارتماني عالي را ايجاد مي كند. اين سگ ژاپني به گرايش داشتنن به بلندي هاي خانه يا هر جاي ديگر مثل مبلو مان يا كمد مشهور است ، اين سگ مي تواند با هر وضعيت زندگي سازگار باشد. با وجود پوشش ظريف خود ، به برس كشيدن هاي ملايم و مسواك زدن نياز دارد علاقه كم به دوستي با حيوانات ديگر و نياز كم به ورزش، آنها را براي ساكنان آپارتمان با سبك زندگي كم هزينه ايده عال كردهاست.

سگ نژاد جپنيز چين

نژاد لاسا آپسو

Lhasa Apso

لهاسا آپسو سگي است از گونه سگ‌هاي غير ورزشي، با قدي كوتاه و موهاي بلند و لطيف.
موطن اصلي لَهاسا آپسو تبت مي‌باشد. اين سگ نام خود را از شهر لَهاسا كسب كرده‌است. براي ۲۰۰۰ سال اين نژاد تنها در تبت و توسط مردان مقدس در معابد پرورش مي‌يافت. آنها اعتقاد داشتند كه روح صاحب لَهاسا آپسو پس از مرگ به درون بدن اين سگ منتقل مي‌شود. آنها همچنين معتقد بودند كه اين سگ خوش يمني را به زندگي صاحبش مي‌برد. بعدها مردان حكومتي تبت آنرا بعنوان تحفه به ديپلمات‌هاي خارجي هديه كردند. اين نژاد براي اولين بار در سال ۱۹۲۰ در انگلستان به نمايش درآمد.
لاسا آپسو فكر مي كند سگ بزرگي است ، اما خوشبختانه براي آپارتمان شما به ندرت از ۳۸ سانت بلندتر مي شوند. اين نژاد دوستانه ، وفادار ، جامعه پذير و باهوش است. برخلاف چيني ژاپني، سگهاي لاسا داراي پوشش مويي ضخيم هستند كه به برس كشيدن روزانه و استحمام مكرر احتياج دارند.

نژاد لاسا آپسو

نژاد لوچن

Löwchen

لوچن يك نژاد بازيگوش و ملايم است. آنها يك نژاد مينياتوري هستند و طرز راه رفتن بامزه اي دارند لوچن از حيوانات اهلي آرام و دوست داشتني است كه براي بازي كردن و انجام حركات آموزشي بسيار مناسب هستند، مي توان گفت نياز زيادي به ورزش ندارد. آنها با حيوانات ديگر به خوبي همراه مي شوند و با شخصيت اجتماعي مناسب با همه انسان ها دوستانه رفتار مي كنند.

سگ نژاد لوچن

نژاد مالتيز

Maltese

مالتيز (به انگليسي: Maltese dog)، نام يكي از نژادهاي سگ است كه خاستگاه آن به منطقهٔ مديترانه‌اي مركزي بازمي‌گردد. نژاد مالتيز به‌طور ميانگين ۱۲ تا ۱۵ سال عمر مي‌كند. وزن جنس نر مالتيز ۳–۸ پوند (۱٫۴–۳٫۶ كيلوگرم) است و وزن جنس مادهٔ آن ۲–۷ پوند (۰٫۹۱–۳٫۱۸ كيلوگرم). قد جنس نر مالتيز ۸–۱۰ اينچ (۲۰–۲۵ سانتيمتر) است و قد جنس مادهٔ آن ۸–۹ اينچ (۲۰–۲۳ سانتيمتر). مالتيز در هر بار زايمان ميانگين ۱ تا ۳ توله مي‌زايد.

مالتيايي يا مالتيز حدود ۲۰۰۰ سال است كه يك سگ همراه بسيار مورد توجه بوده است. جالب است كه از آنجايي كه آنها پر مو به نظر مي رسند اصلا ريزش مويي در آنها ديده نميشود، مالتيز براي مدت طولاني نمي توانند تنها بمانند چون كه آنها نژاد پر محبتي هستند واغلب از اضطراب جدايي رنج مي برند ، بنابراين براي صاحباني كه به مسافرت هاي طولاني نميروند گزينه مناسبي هستند.

سگ نژاد مالتيز

نژاد ترير منچستري 

Manchester Terrier

منچستر ترير (به انگليسي: Manchester Terrier)، نام يكي از نژادهاي سگ است كه خاستگاه آن به انگلستان بازمي‌گردد.

منچستر ترير يك نژاد بسيار باهوش و پاسخگو است كه سگ سازگار با محيط كوچك است. اندازه مينياتوري آنها باعث مي شود آنها حتي براي كوچك ترين محل هاي زندگي ايده آل شوند. اين نژاد براي صاحباني كه زياداز خانه دور نمي شوند مناسب است. اگر اين سگ زياد تنها بماند به پارس كردن و زوزه كشيدن روي مي آورد.

سگ نژاد ترير منچستري

نژاد پينچر مينياتوري 

Miniature Pinscher

مينياتور پينچِر سگي است از گروه سگ‌هاي عروسكي داراي موهاي كوتاه و صاف، سگي است كوچك و بازيگوش و نياز به مراقبت نسبتاً زيادي دارد.

بر خلاف اعتقاد عمومي مردم جد مينياتور پينچِر نژاد دابِرمَن نمي‌باشد و در حقيقت قدمت مينياتور پينچِر بيشتر از دابِرمَن است. موطن اين نژاد آلمان مي‌باشد و اجداد او را تريرها و German Pinscher تشكيل مي‌دهند. اين نژاد براي كنترل جمعيت و شكار موشها خصوصاً در اسطبل‌ها مورد استفاده قرار مي‌گرفت. همچنين ممكن است نژا Italian Greyhound در به وجود آمدن اين سگ كوچك و پر سرعت دخيل باشد. كلمه Pinscher در زبان آلماني به معناي ترير مي‌باشد.

با ظاهري شبيه به يك دوبرمن ريز ، به همان اندازه با اعتماد به نفس و پر انرژي است. آنها به نگهبانان عالي تبديل مي شوند به اين دليل كه به افراد غريبه مشكوك هستند. اندازه كوچك پينچر مينياتوري او را براي آپارتمان ها مناسب مي كند ، اما اين نژاد ممكن است در مواجه شدن با كودكان كوچك خوش اخلاق نباشد و بايد از سن پايين با او معاشرتي شدن را تمرين كنيد.

سگ نژاد پينچر مينياتوري

نژاد پيكينز

Pekingese

پكينز (به انگليسي: Pekingese)، نام يكي از نژادهاي سگ است كه خاستگاه آن به چين بازمي‌گردد.

انتخاب اول خانواده هاي سلطنتي چين و دربار آن ها، پيكينز ها توجه و محبت زيادي مي طلبد. آنها در مقابل غريبه ها پارس خواهند كرد، بنابراين آموزش اوليه ضروري است. اين نژاد  يكي از بهترين سگ خانگي است ، هرچند كه براي دوست شدن با ساير حيوانات خانگي مي توانند اجتماعي تر شوند. آنها به دليل تنوع شخصيت  ميتوانند با هر شرايطي سازگار شوند حتي با حيوانات كوچك تر مانند جونده ها.

سگ نژاد پيكينز

نژاد پامرانين 

Pomeranian

پامرانين (به آلماني: Pomeranian) سگي از گروه سگ‌هاي اسپيتز، نژاد پامرانين از سگ‌هاي سورتمه نواحي ايسلند و لاپلند مشتق شده‌است البته نام اين نژاد از منطقه پامرانيا گرفته شده‌است و احتمالاً علت آن اصلاح نژاد و كاهش اندازه اين سگها در اين منطقه است. در هر صورت سگهايي كه از گروه كه جثه بزرگ‌تر داشتند به عنوان سگ گله عمل مي‌كردند، اين نژاد در قرن ۱۹ مورد توجه قرار گرفت.

اين سگ معروف يعني پامرين، يك توپ پشمالو پر از انرژي است. آنها يك نژاد كاملا وابسته نيستند، بنابراين براي كسي كه بيشتر اوقات خود را خارج از خانه مي گذراند ، حيوان خانگي خوب و بسيار مناسبي است. آنها براي پياده روي انرژي زيادي دارند و به برس كشيدن هفتگي استحمام و مسواك زدن نياز دارند آنها همچنين ممكن است كه لجباز و پر سرو صدا بشوند، بنابراين به آموزش هايي براي كنترل و تربيت اين نژاد براي زندگي آپارتماني ضروري است.

سگ نژاد پامرانين

نژاد پودل 

Poodle

پودل ها در سه اندازه توي پودل (اسباب بازي) ، مينياتوري و استاندارد پرورشداده مي شوند. اسباب بازي و مينياتور اندازه خوبي براي يك محيط آپارتمان كوچك هستند ، در حالي كه اندازه استاندارد مي تواند به ۱۵ كيلو برسد. پودل ها باهوش هستند و آموزش آنها بسيار آسان است. پودل هاي اسباب بازي و مينياتوري مشكلي در خالي كردن انرژي خود در فضاي كوچك ندارند، اگرچه پياده روي هاي منظم و مكرر توصيه مي شود.

سگ نژاد پودل

نژاد پاگ

Pug

پاگ (به انگليسي: Pug) يك نژاد سگ اشرافي است كه خاستگاه آن را چين مي‌دانند. پاگ داراي جثه كوچك و عضلاني مي‌باشد. به رنگهاي نخودي سياه، نقره‌اي، قهوه‌اي و طلايي يافت مي‌شود. گوشها مخملي و به شكل گلبرگ رُز مي‌باشند. اكثراً داراي خال بر روي گونه‌ها مي‌باشند. چشمهاي تيره، براق و برآمده و دم كوتاه فر خورده دارد (دم اگر دو بار فر بخورد ترجيح دارد).

حيوانات بازيگوش و وفادار هستند. آنها بايد تا حد ممكن به صاحبان خود نزديك باشند و به تنهايي كار خوبي انجام ندهند. ميناكاري ها عموماً سگ هاي پر سرو صدا نيستند ، به اين معني كه براي راضي نگه داشتن همسايگان خود به آموزش هاي خاصي نيازي نيست. اين سگ ها به دليل عدم فعاليت زياد ، سكوت و اندازه ، حيوانات خانگي مناسبي را براي آپارتمان ها با هر اندازه اي هستند.

سگ نژاد پاگ

نژاد اسچيپركي

Schipperke

يك نژاد كوچك با شخصيتي خاص است كه مانند سگ هاي بزرگتر از خود رفتار مي كند. آنها هميشه آرام هستند همچنين به اندازه اي باهوش هستند كه بتوانند آموزش ببينند و بهترين كار را انجام دهند. اين سگها اگرچه بيش از حد پر انرژي نيستند اما بايد سرگرم شوند. براي آراستگي اين سگ كافي است هفتگي اندازه ناخون هاي آنها را چك كنيد با مسواك زدن منظم مي توان از بهداشت دهان آنها به راحتي مراقبت كرد همچنين در مورد پوشش اين نژاد بايد ذكر كنيم كه برس كشيدن ملايم براي آنها كافي است. همه اين موارد به همراه اندازه مينياتوري آنها ، اين نژاد را به گزينه اي مناسب براي فضاهاي كوچك آپارتماني تبديل مي كند.

سگ نژاد اسچيپركي

نژاد شيبا اينو

Shiba Inu

شيبا اينو سگي است كه به استقلال معروف است. اين سگ تقريبا ۱۰ كيلو است يعني يك نژاد با جسه متوسط ​​است كه به خوبي در داخل خانه به زندگي عادي مشغول مي شود و سگ سازگار با محيط كوچك است با اين حال ، شيبا به ورزش روزانه و مكرر نياز دارد پس لازم است كه زياد به آنها بي توجهي نكنيد شيبا اينو براي افرادي كه فعاليت هاي روزانه دارند از جمله كساني كه پياده روي هاي منظم دارند گزينه مناسبي است.

سگ نژاد شيبا اينو

نژاد شيتزو

Shih Tzu

شيتزو يكي از نژادهاي سگ فانتزي است كه وزنشان بين نر(۴-۷ك)ماده(۳-۶ك) و داراي موهاي بلند ابريشمي شكل هستند. اطلاعات دقيقي در خصوص اصل و نسب اين نژاد در دسترس نيست. البته اين نژاد براي اولين بار در تبت يافت شد و بعداً در چين تعداد بيشتري از آن مشاهده گرديد.

مدارك و نقاشي‌هاي بدست آمده از قرن ۱۶ ميلادي سگهاي كوچكي را نشان مي‌دهند كه شبيه به شير مي‌باشند. در قرن ۱۷ اين نژاد از موطن خود يعني تبت به پِكينگ برده و در آنجا پرورش يافت. اجداد او را نژادهاي لهاسا آپسو و پيكينيز تشكيل مي‌دهند. بعدها شيتزو سگ محبوب امپراتور چين گرديد و تا ساليان زيادي چيني‌ها از فروش يا هديه آن‌ها به غرب خودداري مي‌كردند اولين جفت از آن در سال ۱۹۳۰ به انگلستان وارد شد و در سال ۱۹۴۶ به ثبت رسيد.

شيتزو به اجتماعي بودن و داشتن شخصيت دوستانه مشهور است، زيرا آنها بامحبت و آرام هستند. شيتزو  ها سگ سازگار با محيط كوچك هستند. آنها با صاحبان ، غريبه ها ، حيوانات خانگي ديگر و حتي كودكان زير ۳ يا ۴ سال دوست مي شوند. اين سگ بسيار محبوب است و در سراسر دنيا پرورش داده مي شود و به طور كامل يك سگ آپارتماني شناخته مي شود.

سگ نژاد شيتزو

نژاد مال شي

Malshi

كراس شيتزو و مالتيز (معروف ترين كراس شيتزو)

سگ نژاد مال شي

نژاد شيتزو ترير

shih tzu terrier

شيتزو ترير يك نژاد اصيل است (ترير لقبي براي سگ‌هايي با جثه اي كوچك و پوزه اي كوتاه است) و بر خلاف تصور بسياري كه ترير را نژاد مي‌دانند كلمه ترير پسوندي براي اينگونه نژاد هاست.

سگ شيتزو ترير يكي از محبوب ترين كراس هاي شيتزو هست كه از ميكس شدن سگ شيتزو با سگ ترير به وجود مياد.

نژاد شيتزو ترير

نژاد شيپو

Shih-poo
كراس شيتزو و پودل

سگ نژاد شيپو

نژاد سيلكي ترير 

Silky Terrier

سيلكي ترير استراليايي (به انگليسي: Australian Silky Terrier)، نام يكي از نژادهاي سگ است كه خاستگاه آن به استراليا بازمي‌گردد. قد جنس نر سيلكي ترير استراليايي ۲۳–۲۶ سانتيمتر (۹–۱۰ اينچ) است .

يكي ديگر از سگهاي كوچك ولي با شخصيتي غول پيكر، سيلكي ترير يك سگ وفادار است كه به سرعت با صاحبان يا اعضاي خانه خود پيوند نزديك برقرار مي كند. او به راحتي در هر آپارتمان با اندازه كوچك خود سازگار مي شود، اگرچه پارس كردن او مي تواند يك مسئله باشد(البته آموزش هاي خاصي براي اين سگ وجود دارد). اين سگ ها پر از انرژي هستند ، بنابراين براي خوشحال ماندن در يك محيط آپارتماني به پياده روي روزانه نياز دارند.

سگ نژاد سيلكي ترير

نژاد توي فاكس ترير

Toy Fox Terrier

هوشمند و آسان براي آموزش است. آنها يك اسباب بازي هستند ، و حتي براي كوچكترين آپارتمان ها ، از نظر اندازه مناسب هستند. Toy Fox Terrier يك همراه عالي را ايجاد مي كند كه دوست دارد فرفري كند و نوازش كند. شخصيت در اينجا مهم است ، زيرا برخي از اسباب بازي هاي فاكس تريرس بيش از ديگران به ورزش بيشتري نياز دارند.

سگ نژاد توي فاكس ترير

نژاد يوركشاير ترير

Yorkshire Terrier

يورك شاير ترير (به انگليسي: YORKSHIRE TERRIER)از نژادهاي سگ‌هاي ترير است.اين سگ حيواني سرزنده و دوست داشتني است كه از هوش بالايي برخوردار است. سگ شكاري و نيرومندي مي‌باشد . براي آپارتمان نشينهايي كه مي توانند در روز حداقل يك ساعت به نظافت سگ اختصاص دهند مناسب مي‌باشد . از نظر ويژگي‌هاي ظاهري، داراي موهاي بلند ابريشمي مي‌باشند كه به رنگ آبي فولادي است و از نوك بيني تا انتهاي دم سگ را مي پوشاند. موها در قسمت سينه و سر و پاهاي سگ به رنگ طلايي سير ديده مي‌شود. گوش اين حيوان كوچك و به شكل V است كه تيز بوده، با موهاي خرمايي سير پوشيده شده‌است. وزن اين سگ‌ها تا حدود ۳ كيلوگرم مي‌رسد.

اين سگهاي سگ آپارتماني دوست داشتني كه معمولاً به عنوان يوركي شناخته مي شوند ، مي توانند حيوانات خانگي خوبي در آپارتمان باشند و يك سگ سازگار با محيط كوچك باشند. آنها كوچك هستند و به راحتي به زندگي در منازل عادت مي كنند. هر دوست و يا غريبه اي به خانه شما بيايد عاشق اين سگ مي شود چون كه اين نژاد بسيار با مزه و سر زنده است.

سگ نژاد يوركشاير ترير


برچسب:
امتیاز:
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1399/2/8 ساعت: 20 توسط:ramin2311 :

:: مطالب مشابه