مقالات مختلف مقالات مختلف .

مقالات مختلف

عكس پروفايل دخترونه شاد


عكس پروفايل دخترونه لاكچري نوشته

عكس پروفايل دخترونه خاص پر در دهان

عكس پروفايل دخترونه لاكچري نوشته /گاه دلـــــــم ميگيرد ازصداقتـــــم كه نميدانم لايق كيست...
گاه دلــــــــم تنگ ميشودبراي وعــــده هايي كه ميدانستم نيست اما براي دلخوشيم كافــــي بود....
گاه دلــــــــم ميگيرد از سادگـــــي هايم....
گاه دلـــــــم ميسوزد براي وفـــــــاداري هايم...
گاه دلـــــم ميسوزد براي اشكهايم.....
گاه دلـــــــم ميگيرد از روزگــــــــــاري كه درآنم....
اين نبـــــــــــــــود آنچه درانتظارش بــــــــــــــــودم........

عكس پروفايل دخترونه مفهومي كتاب

عاشق كه باشي!
سطر به سطرِ كتابِ درسي‌ات،
مي‌شود "شعرِ عاشقانه"...!

عكس پروفايل دخترونه دهان بسته

عكس پروفايل دخترونه لاكچري نوشته/چقدر جالب اند آدم ها ، دلت را ميشكنند ، رهايت ميكنند ، بعد از مدتي برميگردند و انگار نه انگار كه اتفاقي افتاده و دوباره از نو با همان عادت هايشان دوستي ميكنند، برميگردند نه براي اينكه به اشتباهشان پي بردند، چون ديواري كوتاه تر از شما پيدا نكرده اند..
دلتان را خوش نكنيد به اين برگشتن ها، به خدا آنها عوض نمي شوند..
مگر ميشود اينهمه زجرتان دهند و آخر مكالمه هايشان بگويند مواظب خودت باش
مواظب دلي باشيم كه به دست خودشان شكسته؟ يا مواظب قلبي كه تكه تكه اش كرده اند...
آنها فكر ميكنند سكوت شما يعني فراموش كرده ايد كه چه به روزتان آورده اند و حتي اين عقيده را دارند كه هر مسئله اي با معذرت خواهي درست مي شود...
به آنهايي كه تكليفشان با خودشان مشخص نيست دل نبنديد.

عكس پروفايل دخترونه نصف صورت

عكس پروفايل دخترونه لاكچري و خاص

هيچوقت از روى لبخند،
حالِ كسى را تشخيص ندهيد!
يك لبخندِ ساده،
در عينِ حال ميتواند
دردآور ترين حرف هارا در خودش جا بدهد!
شما نمى دانيد
بعضى از ما آدم ها چه مى كشيم
تا تمامِ بغض هايمان را
در همان لبخند خلاصه كنيم،
گاهى لبخند ها
نشانه ى شادى نيستند
بلكه حكمِ اشك هايى را دارند
كه بى صدا مى ريزد....

عكس پروفايل دخترونه پروانه در سر

عكس پروفايل دخترونه لاكچري

دلم برات تنگ ميشه...
يه روزي ، يه جايي ، صداي خنده هاي يه نفر خنده هاي منو يادت مياره...
يه روزي ، يه جايي ، دلت تنگ ميشه واسه من...
مني كه هركاري ميكردم تا هرجا هستي باشم و مثل پروانه دور شمعِ بي معرفتم بگردم...
ياد من ميوفتي ، روزي كه كسي بهت بگه "دوست دارم"....
ياد من ميفتي ، اون جايي كه يه نفر زل بزنه به چشمات و با نگاهش زااااار بزنه "نرووو ، من بهت نياز دارم"
يه روزي ، يه جايي ، يه جفت چشم كه هيچ حسي توشون نيست ، چشماي عاشقِ منو يادت مياره...
ببين ، اصلاحساب گرد بودنِ زمين و اينا نيستااااا...
بحث عدالت خداست...
اون همه تصوير عشقي كه من به پات ريختم ، اگه نياد جلو چشمت ، بي انصافيه...
اون همه موندن به پاي توي رفته ، اگه نياد تو ذهنت ، بي عدالتيه...
اگه يادت نياد چجوري چشمام واسه حرف زدن با چشمات جون كندن ، به عدلِ خدا شك ميكنم.......
اگه.....
يه روزي ، يه جايي ، منويادت اومد ؛
نگو راست ميگن كه زمين گرده...
بگو "خدا عادل ترينه"

عكس پروفايل دخترونه چهره گرگ

گرگ هر شب به شكار ميرفت و بي آنكه چيزي شكار كند باز ميگشت...
‏ﺷﺒﯽ ﮔــــﺮگ را ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺩﯾﺪﻡ...
ﺑﺎ ﻻﺷﻪ ﯾﮏ ﺁﻫﻮ ﺩﺭ ﺩﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﮔﻠﻪ ﺁمد!
ﮔﺮﮒﻫﺎﯼ ﮔﻠﻪ ﺷﺎﺩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺷﮑﺎﺭ ﺍو.
ﭘﺮﺳﯿﺪند ﭼﺮﺍ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﮔــــــــﺮﮒ؟!!
ﮔﻔﺖ: شبي در ﺳﯿﺎﻫﯽ بيابان ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻡ؛ ﺩﻟﻢ ﺭﺍ ﺭﺑﻮد!
هر شب به خواست پايم كه نه، به تمناي دلم ميرفتم تا تماشايش كنم...
امشب محو او بودم كه ﺷﻨﯿﺪﻡ ﺻﺪﺍﯼ ﺳﮕﺎﻥ ﻭﻟﮕﺮﺩ ﺭﺍ؛
ﺩﻭﯾﺪﻡ…
ﭘﺮﯾﺪﻡ…
ﺯﯾﺮ ﮔﻠﻮﯾﺶ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻭ ﺩﺭﯾﺪمش!!
آنچنان
ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺷﺘﻢ
كه ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ
"سهم دلم"
ﻧﺼﯿﺐ "ﺳﮕﺎﻥ ﻭﻟﮕﺮﺩ" ﺷﻮﺩ..

عكس پروفايل دخترونه گنجشك بر روي سر دخترك

من كه نديده ام زني عاشق شود و جز دوست داشتن چيز ديگري به زبان بياورد..
بهتان قول مي دهم !
هيچ چيز غير از "دوستت دارم" نمي شنويد از او...
وقتي مي گويد :
چقدر موهايت خوب اصلاح شده !
يا چقدر اين لباس بهت مي آيد !
يا مثلا صبحانه نخورده از خانه بيرون نرو..
كه نهارت يخ كرد..
كه شامت آماده است..
وقتي مي گويد وقتي مريض شوي من چه خاكى به سرم كنم..
يا مثلا خسته اي بيا بنشين كمي شعر بخوانم برايت..
مرباي آلبالو پخته ام برايت..
بيا با هم چاي بخوريم..
يا حتي وقتي كه مي گويد :
ديگر نمي خواهم ببينمت..!
خسته ام كرده اي..
طاقت بودنت را ندارم...
يا وقتي مي گويد چقدر از تو دلخورم...
چقدر مي خواهم تنها باشم
حتي وقتي مي گويد ديگر دوستت ندارم..!
باور كنيد اين ها همه در زبان زن ها دوستت دارم معنا مي شود
زن ها بلد مي خواهند
مترجم مي خواهند
بايد عاشق باشي تا بفهمي شان..
بايد گوش هايت عاشق باشند، بايد كلماتش را ببلعي، در ذهن برگردان كني به زبان عاشقي.. و از نگاهت عشق بزند بيرون..
زن ها كارشان دوست داشتن است
نترسيد
بلدشان شويد
بعد مي بينيد هيچ چيز غير دوست داشتن از گلوگاه حنجره شان خارج نمي شود..

عكس پروفايل دخترونه گل بر روي چشم

هرگز با چشم‌هاي من خودت را تماشا نكرده‌اي تا بداني چقدر زيبايي!
هرگز با گوش‌هاي من خودت را نشنيده‌اي تا بداني چه آرامشي توي صدايت ريخته!
هرگز با پاهاي من با شوق به سمتِ خودت قدم برنداشته‌اي و هرگز با دست‌هاي من دست‌ خودت را نگرفته‌اي!
تو هرگز با قلبِ من خودت را دوست نداشته‌اي و نميداني چگونه ميشود عاشقت شد و از اين عشق مُرد!
تو نميداني!
تو هيچ چيز نميداني!

عكس پروفايل دخترونه كلافه

بعضي ها خودشان هم نميدانند
كه با رفتنشان عصبِ احساس را در آدم ها طوري ميكُشند كه ديگر
نه دلتنگ ميشوند
نه محبت ميكنند
نه گريه ميكنند. فقط نگاه ميكنند...

عكس پروفايل دخترونه باد كردن آدامس

دلم برايِ دختركِ درونم تنگ شده ...
دختركي كه بايك لواشك و عروسك ، ذوق مي كرد ...
يا دغدغه ي روزانه اش ، رنگِ لاكِ ناخن هايش بود ...
همان دختركي كه خنده هايش ؛ كودكانه و نگاهش ؛ دلنشين بود ...
دختركي كه معصوميتش را ، از راه رفتنش مي شد تماشا كرد ...
گاهي دلم از قوي بودنم مي گيرد ...
دلم ميخواهد دوباره همان دخترك ظريفي باشم كه با يك نگاه ، مي شكست ... اما نه از درون !
صداي شكستنش را بغض مي كرد ، و با اشك هايِ دانه دانه اش ، دل‌ِ دنيا را مي لرزاند ...
قوي بودن ؛
هميشه هم خوب نيست !!!

عكس پروفايل دخترونه غمگين

باران كه مي بارد،
شيشه ها تار مي شوند نه براي اينكه به گذشته ات فكر كني و غمگين شوي، نه براي اينكه به غم هايت فكر كني و آزرده شوي، نه براي اينكه به آزردگي هايت فكر كني و گريان شوي،
نه براي اينكه به گريه هايت فكر كني و ويران شوي..
باران مي بارد و شيشه ها را تار مي كند تا بيرون را نبيني و با درونت تنها باشي، تا صداي بيروني را نشنوي و با نجواي درونت تنها باشي، تا ديگران را نبيني و با خودت تنها باشي، تا بداني با حس خوب به آنچه در وجود خودت هست ميتواني به هرآنچه آرزو داري برسي...

عكس پروفايل دخترونه چشمان دخترك

چيستم؟! خاطره زخم فراموش شده
لب اگر باز كنم با تو سخن ها دارم.....

عكس پروفايل دخترونه ويراني

سوت و كورم
همانند خانه ايي متروكه در آن دور دست ها
كه نه كسي در خانه اش را مي كوبند
و نه كسي در آن زندگي ميكند
خانه ايي متروكه
كه در و ديوار هاي آن را تار عنكبوت بسته است
ديوار هايي ترك خورده و پوچ
خانه ايي سرد و بي روح
خاك گرفته و پوسيده
خانه ايي متروكه ، كه هر آن ممكن است آوار شود و فرو بريزد..

عكس پروفايل دخترونه فضانوردي

لابلاي اين روزهاي تكرارشدني و نشدني خستگي هاي ما مدام تكرار مي‌شود
دلزده از اين و آن دلزده از زمين و آسمان
گاهي نميداني بايد براي چه خوشحال باشي ،گاهي نميداني چرا ناراحتي
اصلا قصه ما آدمها چرا هميشه يكجايش غمگين است
اصلا چرا حالمان گاهي عميق خوب نيست
اصلا چرا هميشه جاي چيزي خاليست وسط زندگيمان ...

عكس پروفايل دخترونه نقاب

من هيچوقت بلد نبودم جوري رفتار كنم
كه هر روز بيشتر دوستم داشته باشي.
بلد نبودم دلتنگي ام را قايم كنم؛ پشت نقاب بي تفاوتي ...
هيچ وقت نشد بگويي دوستت دارم و من در جوابت فقط بگويم:
مرسي!
هميشه ي خدا موقع ديدنت برق خوشحالي در چشم هايم حال دلم را فرياد ميزد .
انگار دست دلم براي تو رو شده بود !
من هميشه ميترسيدم از نداشتنِ تو
ميترسيدم از اينكه يك روزي نباشي و من بدون تو زندگي كردن را ياد بگيرم؛ قبول .
من خيلي چيزها را بلد نبودم اما دوست داشتنت را كه خوب بلد بودم؛ نبودم؟


برچسب: عكس پروفايل، عكس پروفايل خاص، عكس پروفايل خفن، عكس پروفايل قشنگ، عكس پروفايل جذاب، عكس پروفايل جالب، عكس پروفايل عاشقانه، عكس پروفايل زيبا، قشنگ، عالي، خفن، جذاب، جالب، خفن، سرحال، زيبا، عاشقانه، عشق، عكس پروفايل دخترونه خاص]عكس پروفايل دخترونه دلتنگي، عكس پروفايل دخترونه قشنگ، ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۸ مرداد ۱۳۹۹ساعت: ۰۵:۴۵:۲۳ توسط:reza موضوع:

آهنگ چرا ساكتي سينا سرلك


دانلود آهنگ چرا ساكتي سينا سرلك و مهراد جم

ترانه و ملودي و تنظيم : مهراد جم  –   ميكس و مستر : سعيد سام  –  مدير هنري : مسعود جهاني

Download Music Sina Sarlak & Mehraad Jam – Chera Saaketi

چرا ساكتي سينا سرلك و مهراد جم

متن دانلود آهنگ چرا ساكتي سينا سرلك و مهراد جم

چرا ساكتي اگه پيشت نباشم
باشه به جام آخه كي

تو ميتونستي نخواستي و يادت نيست
همه جا رفتي و به من حواست نيست
حواست نيست

يكي نيست مث تو كه دوباره بياد و بخواد
ببره دلمو ببره دلمو

نميشه هيشكي كه تو جاي تو با كسي پر نميشه
ديگه نيست مث تو ديگه نيست مث تو

تو مگه دوسم نداشتي چرا رفتي تنهام گذاشتي
دور شدي تو بي بهونه هيشكي مث تو يه من كه پاش نيست

تو مگه دوسم نداشتي پيشم ميموندي غم نداشتي
چيزي توو دلت نمونه جز تو توو دلم كه هيشكي جاش نيست

تو تو مگه دوسم نداشتي چرا رفتي تنهام گذاشتي
دور شدي تو بي بهونه هيشكي مث تو يه من كه پاش نيست

تو مگه دوسم نداشتي پيشم ميموندي غم نداشتي
چيزي تو دلت نمونه جز تو تو دلم كه هيشكي جاش نيست

نذار بشم شكسته تر بازم به من يه سر بزن
يا بذار اينجا بميرم يا بيا اين قلبو ببر

رو در و ديوار دلم عكستو با عشق ميكشم
هركيو دوتايي ميبينم از ته دل آه ميكشم

تو مگه دوسم نداشتي چرا رفتي تنهام گذاشتي
دور شدي تو بي بهونه هيشكي مث تو يه من كه پاش نيست

تو مگه دوسم نداشتي پيشم ميموندي غم نداشتي
چيزي توو دلت نمونه جز تو توو دلم كه هيشكي جاش نيست

ميگم اي كاش من جا تو بودم تو بودي جام
بازم جلو پام تو يه راهي بذار ميدوني ميميرم ميخندي برام

تو مگه دوسم نداشتي چرا رفتي تنهام گذاشتي
دور شدي تو بي بهونه هيشكي مث تو يه من كه پاش نيست

تو مگه دوسم نداشتي پيشم ميموندي غم نداشتي
چيزي توو دلت نمونه جز تو توو دلم كه هيشكي جاش نيست

دانلود آهنگ چرا ساكتي از سينا سرلك و مهراد جم را به صورت آنلاين گوش دهيد


برچسب: دانلود آهنگ، دانلود، آهنگ، آهنگ جديد، آهنگ سينا سرلك، سينا سرلك، سينا، سرلك، دانلود آهنگ شاد، آهنگ شاد، ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۷ مرداد ۱۳۹۹ساعت: ۰۱:۰۸:۱۶ توسط:reza موضوع:

اقامت گرجستان كجا بگيريم؟


 

كشور گرجستان كشوري است در منطقهٔ قفقاز اوراسيا. اين كشور كه در سرحد آسياي غربي و اروپاي شرقي قرار دارد، از غرب با درياي سياه، از شمال با روسيه، از جنوب با تركيه و ارمنستان، و از جنوب شرق با جمهوري آذربايجان هم‌مرز است. پايتخت و بزرگترين شهر آن تفليس است.

مساحت گرجستان ۶۹٬۷۰۰ كيلومتر مربع (۲۶٬۹۱۱ مايل مربع) و جمعيت آن در سال ۲۰۱۶ در حدود ۳٫۷۲ ميليون نفر بوده‌است. گرجستان يك جمهوري متمركز، نيمه‌رياستي است و حكومت آن از طريق دموكراسي نيابتي انتخاب مي‌شود.

مردم بومي گرجستان، مردم گرجي مسيحي ارتدكس و پيرو كليساي ارتدكس گرجي هستند. گرجي‌ها به زبان گرجي سخن مي‌گويند كه زبان رسمي كشور گرجستان است و با الفباي گرجي نوشته مي‌شود كه يكي از چهارده الفباي موجود در جهان مي‌باشد.

گرجستان بين ۴۱ درجه و ۷ دقيقه تا ۴۳ درجه و ۳۵ دقيقه عرض شمالي، و ۴۰ درجه و ۴ دقيقه تا ۴۶ درجه و ۴۲ دقيقه طول شرقي واقع شده‌است.اين كشور به صورت طولي در امتداد مدارات كشيده شده و طول آن حدود ۳۷۰ كيلومتر، حداكثر عرض آن ۲۰۰ كيلومتر و طول قطر بزرگ آن ۶۱۳ كيلومتر است. مساحت گرجستان ۶۹٬۹۰۰ كيلومتر مربع و اندكي بزرگتر از سري‌لانكا و كوچكتر از سيرالئون است.

عكس گرجستان

 

اين كشور بزرگتر از كشورهاي اروپاي مركزي و آسيا شرقي مانند هلند و بلژيك و نروژ و اتريش و دانمارك و كره جنوبي و ارمنستان و كرواسي و اسلوني و استوني و لتوني و ليتواني مي‌باشد. طول مرزهاي گرجستان جمعاً ۱۹۶۹٫۸ كيلومتر است. اين كشور از شمال با فدراسيون روسيه هم‌مرز مي‌باشد، سراسر اين خطوط مرزي، منطبق بر آب فشان رشته كوه‌هاي قفقاز كبير است و ۸۰۷٫۶ كيلومتر مرز مشترك را در بر مي‌گيرد. اين مرز از نظر استراتژي نظامي اهميت بسياري دارد.

گرجستان يكي از كشورهايي است كه در هر دو قارهٔ اروپا و آسيا قرار داشته و يكي از اهداف مقامات سياسي تفليس پايتخت گرجستان، عضويت در اتحاديه اروپا و ناتو است؛ كه گرجستان در حال حاضر عضو ناظر در اتحاديه اروپا و ناتو مي‌باشد[/su_note]

نقشه گرجستان

گرجستان در شرق با جمهوري آذربايجان هم‌مرز است كه طول آن ۳۷۴٫۴ كيلومتر مي‌باشد. دو راه عمدهٔ ارتباطي گرجستان با شرق، درياي خزر و ايران از اين نقطه مي‌گذرد (جاده زميني و راه‌آهن) علاوه بر آن، لولهٔ انتقال نفت باكو-سوپسا نيز از اين مرز مي‌گذرد.

در جنوب، گرجستان به ترتيب از شرق به غرب با جمهوري آذربايجان، ارمنستان و تركيه هم‌مرز است. طول خط مرزي بين گرجستان و ارمنستان ۲۱۶٫۷ كيلومتر و با تركيه ۲۵۶٫۱ كيلومتر است. در غرب، مرز گرجستان به درياي سياه مي‌رسد كه طول مرز ساحلي آن ۳۱۵ كيلومتر است.

آب و هوا

آب و هواي كشور گرجستان

آب و هوا سرزمين گرجستان از ديد اقليمي منحصر به فرد است، يعني هر چهار فصل سال ديده مي‌شود به‌طوري‌كه در يك زمان در كناره‌هاي درياي سياه هواي تابستاني در ميان نخل‌هاي حكم فرماست؛ در تپه ماهورهاي پايكوهي، رويش علف‌هاي تازه و گل‌هاي بهاري، همچنين در كوهستان، مه غليظ همچون ابري كه با ريزش برف و باران همراه‌است وجود دارد.اما كوه‌هاي قفقاز بزرگ همچون قازبگي و ديگر كوه‌ها، از برف ضخيم پوشيده شده‌اند.

در مجموع آب و هواي گرجستان تابعي است از موقعيت جغرافيايي اين سرزمين، توده‌هاي هواي اشباع شده از بخارات آب درياي سياه از سمت غرب وارد دالان قفقاز و در گرجستان غربي باعث بارندگي متناوب مي‌شود و با از دست دادن نسبتي رطوبت از رشته كوه‌هاي سورامي، مسختي و ارسياني وارد گرجستان شرقي مي‌شود.شايد به همين دليل است كه گرجستان شرقي بارندگي كمتري را دريافت مي‌كند و آب و هواي آن خشك‌تر است.

مهاجرت

مهاجرت به گرجستان

 

چرا مهاجرت به گرجستان؟

افراد بسياري زيادي سالانه با داشتن يكي از اهداف فوق، مهاجرت خود را به اين كشور شكل مي دهند و بسياري از آن ها در مورد مزايا و معايب مهاجرت به گرجستان هيچ گونه اطلاعي دارند و بعد از زندگي كردن و گذشت زمان پي به مزايا و معايب مهاجرت به گرجستان مي برند.

بسياري از آمار مهاجرت به اين كشور به دليل نبود شرايط بهتر و شايد بايد بگوييم به اجبار صورت گرفته است.

به طور مثال خانواده اي كه تا سال پيش در حال پس انداز براي مهاجرت به كشوري اروپايي مانند آلمان بود، با افزايش ناگهاني قيمت دلار با كاهش شديد ارزش دارايي روبرو شد. تا قبل از اين با پول پس انداز شده ميتوانستند ملكي در كشور آلمان بخرند و مابقي آن را صرف راه اندازي يك كسب و كار كنند اما در حال حاضر با اين پول اندك، بهترين تصميم ممكن، مهاجرت به گرجستان است.

مزاياي مهاجرت به گرجستان

مزاياي مهاجرت به گرجستان

امنيت اقتصادي و اجتماعي بسيار بالا :كشور گرجستان علاوه بر انتخاب شدن گرجستان به عنوان سومين كشور امن دنيا در سه سال گذشته پليس هاي اين كشور نيز دومين پليس هاي پاك استقبال بي نظير مسئولان كشور گرجستان از افرادي كه مي خواهند در اين كشور سرمايه گذاري كنند.همچنين يكي از دلايل اصلي تقاضاي بالاي سفر به گرجستان داشتن آب و هواي مناسب و طبيعتي بكر و دست نخورده است كه هر گردشگري را به خود جذب ميكند.

 از ديگر مزاياي مهاجرت به گرجستان:

1.هزينه زندگي در كشور گرجستان پايين مي باشد

2.نزديك بودن كشور گرجستان به كشور ايران

3.فرصت بازديد از جاذبه هاي بي نظير و ديدني اين كشور

4.فرصت آشنايي با زبان گرجي و فرهنگ مردم كشور گرجستان

5.بالا بودن سطح درآمد و رفاه زندگي در اين كشور

6.داشتن مردمان بسيار خون گرم و مهربان

7.غذاهاي بسيار خوشمزه و بي نظير اين كشور

8.امكان تحصيل در تمام دوره هاي دانشگاهي

9.بالا بودن سطح بهداشت و سلامت در اين كشور

10.فرصت سفر و گردشگري به كشورهاي اروپايي و بازديد از اين كشورها

11.فرصت آشنايي با افراد ديگري كه از كشورهاي ديگر به گرجستان مهاجرت كرده اند.

12.بهره مند شدن از زندگي بسيار بي نظير و هيجان انگيز در گرجستان

13.پيدا كردن فرصت هاي مختلف براي به دست آوردن سرمايه و سود بيشتر

اقامت گرجستان

اقامت گرجستان

هزينه هاي پايين زندگي، شرايط اقتصادي مناسب، آزادي، امنيت و… از جمله دلايلي بوده كه در چند سال اخير باعث افزايش متقاضيان اقامت گرجستان در ايران شده است. علاوه بر نكات گفته شده، به تازگي زمزمه هايي از پيوستن كشور گرجستان به اتحاديه اروپا شنيده ميشود كه اين موضوع باعث ايجاد همهمه اي عجيب در متقاضيان شده

دليل اين تعجيل نيز اين است كه در صورت پيوستن اين كشور به اتحاديه اروپا، افراد داراي اقامت از امتيازات ويژه اي برخوردار ميشوند و همينطور روند دريافت اين اقامت براي ديگر افراد سخت و پيچيده تر خواهد شد. در اين مقاله قصد داريم تا به صورت جامع اما مختصر چگونگي دريافت اقامت به طرق مختلف را به شما آموزش دهيم. اما قبل از آن بايد كمي بيشتر در مورد خود واژه اقامت بدانيد.

راه هاي اخذ اقامت گرجستان عبارتند از :

اخذ اقامت گرجستان از طريق ثبت شركت 

براي اخذ اقامت گرجستان در اين روش فرد متقاضي با مراجعه به ساختمان اداري و تنظيم اساسنامه به دو زبان انگليسي و گرجي و اعلام آدرس دائمي و البته معتبر اقدام به ثبت شركت نموده .پس از ثبت شركت بايد حساب بانكي شركتي افتتاح نموده و بصورت رسمي و قانوني، شروع به فعاليت كند.

همچنين با مراجعه به اداره ماليات كد مالياتي و حسابداري شركت را دريافت و حسابدار رسمي استخدام نماييد و اهم ثبت شركت پرداخت به موقع ماليات ماهانه كارمندان و خدمات ميباشد .طبق قانون گرجستان شركت از تاريخ ثبت به ميزان ۱۰۰٫۰۰۰ لاري معاف از ماليات بر ارزش افزوده ميباشد و هر زمان كه سقف تراكنش مالي شما از اين مبلغ عبور كرد مكلف به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده بصورت ماهانه ميباشيد .

متاسفانه در حال حاضر دولت گرجستان براي شركت هايي با شهروندي ايراني بدون كارت اقامت به دليل تحريم ها حساب بانكي باز نميكند كه اين امر باعث اختلال در فعاليت شركت شدهزيرا كليه خدمات در گرجستان از طريق حساب بانكي شركتي انجام ميشود .بنابراين براي شهروندان ايراني اخذ اقامت از طريق ثبت شركت امكان پذير نمي باشد .

اخذ اقامت گرجستان از طريق كار 

در اين روش فرد متقاضي ميبايست در يكي از شركتهاي گرجي به صورت رسمي استخدام شود و ماهانه از طريق آن شركت ماليات حقوق پرداخت شود .پس از گذشت ۲ الي ۳ ماه ميتوان به ساختمان اداري مراجعه و با مدارك كامل كه از شركت مزبور آماده نموده براي اقامت اقدام نمايد .لازم به توضيح است كه با تغيير قوانين گرجستان از سال ۲۰۱۹ به ازاي هر كارمند خارجي (ايراني) شركت بايد گردش مالي به مبلغ ۵۰٫۰۰۰ لاري داشته باشد

توجه به ماليات بالاي كشور گرجستان كه ۱۸% ارزش افزوده و ۲۵% ماليات بر درآمد مي باشدكمتر شركتي پيدا ميشود كه براي شما تعهد اين مبلغ را نمايد يا نهايتا هزينه بالايي از شما ماهانه دريافت ميكند كه شما بتوايند اقامت كارمندي اخذ كنيد و از همه مهمتر هر ايراني مدت زمان ۴۵ روز مجاز به ماندن در گرجستان هستو با توجه به اينكه پس از گذشت ۲ الي ۳ ماه بايد جهت اقامت اقدام كنيد ، شما بايد يكبار از كشور خارج شده و مجدد وارد نماييد و طبق قانون شما ۱ بار در سال مجاز به خروج و ورود مرزي مي باشيد

اخذ اقامت گرجستان از طريق تحصيل

اين روش براي متقاضياني هست كه قصد تحصيل در گرجستان را داشته باشد . روش كار به اينصورت هست كه ابتدا بايد بر اساس رشته تحصيلي خود با دانشگاهها وارد مذاكره و مشخص شود كدام دانشگاه رشته مزبور و ظرفيت پذيرش را دارد . سپس ثبت نام كرده و اقدام به درخواست اقامت تحصيلي ميكند .

همانطور كه از اسم آن مشخص است اقامت تحصيلي فقط به شرط تحصيل داده ميشودو يكساله صادر و تمديد شده و پس از پايان زمان تحصيل اقامت شما به شرط اينكه تصميم به ماندن در گرجستان را داشته باشيدبايد يكي از روشهاي ذكر شده فوق ( كارمندي ، ثبت شركت ، ازدواج و خريد منزل ، سرمايه گذاري ) را انتخاب و انجام دهيد در ضمن بايد ذكر شود كه مدت اقامت تحصيلي جز سابقه اقامتي شما در گرجستان محسوب نميشودو اين سابقه پس اخذ يكي از روشهاي ذكر شده از صفر براي شما ثبت ميگردد .زيرا سابقه اقامت براي افرادي ميباشد كه در گرجستان يا كار ميكنند يا شركت فعال دارند و ماليات پرداخت ميكنند، يا ملك خريداري و يا سرمايه گذاري كرده اند .

 اخذ اقامت گرجستان از طريق ازدواج

در اين روش هر فرد ( خانم و آقا )ميتواند با شهروند گرجي ازدواج نمايد و پس از انجام مراحل قانوني ازدواج رسمي با در دست داشتن مدارك از جمله سند ازدواج ، اصل و ترجمه گرجي پاسپورت و فرم تقاضاي رسمي اقدام به درخواست اقامت نمايند .لازم بذكر است كه اين روش شامل حال افرادي كه به هر دليلي پناهندگي در گرجستان گرفته اند نمي باشد .و شايان ذكر است اين پروسه براي خانم هاي غير گرجي با مرد گرجي راحت تر و سريعتر انجام ميشود تا مرد غير گرجي با خانم گرجي .

زيرا با بررسي هاي پليس گرجستان سوري بودن اين امر بسيار بالا بوده بنابراين حتما براي پليس مهاجرت گرجستان بايد ثابت شود كه مرد غير گرجي با خانم گرجي در يك مكان خاص و بصورت واقعي زندگي ميكنند .

 اخذ اقامت گرجستان از طريق سرمايه گذاري

اين روش بهترين و مطمئن ترين شرايط حال حاضر براي اخد اقامت ۵ ساله مي باشد فرد متقاضي با سرمايه گذاري به مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰ دلار در گرجستان ميتواند اقامت ۵ ساله خود را دريافتو پس از ۵ سال به شرط كاهش ندادن مبلغ سرمايه گذاري ذكر شده براي اقامت دائم و سپس پاسپورت و شهروندي اقدام نمايد .لازم بذكر است كه گزاردن پول در حساب بانكي جز سرمايه گذاري محسوب نميشود و اين مبلغ بايد در ضمينه اموال منقول سرمايه گذاري شود و همه چيز بصورت شفاف باشد .اين سرمايه گذاري ميتواند خريد ملك ، خريد هتل يا راه اندازي كسب و كار در ضمينه توليد و كشاورزي باشد.

اخذ اقامت گرجستان از طريق خريد ملك

اين روزها با توجه به اتفاقات اخير و شرايط حال حاضر در ايران بسياري به مهاجرت فكر ميكنند ، در حال حاضر يكي از راحت ترين و امن ترين شرايط اخذ اقامت كشور گرجستان خريد ملك ميباشدكه با سرمايه گذاري به مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰ دلار صاحب ۱۰۰ درصد ملك شويد و اقامت خود و اعضاي خانواده را به رايگان دريافت نماييد .در صورتيكه مالك صاحب خانواده باشد ميتواند از طريق گواهي نسبيت براي پدر ، مادر ، همسر و فرزند زير ۱۸ سال خود اقامت دريافت نمايد. مراحل دريافت گواهي نسبيت را براي شما در ذيل ذكر شده است.[/su_note]

سرمايه گذاري در گرجستان

سرمايه گذاري در گرجستان (2)

 

كشور گرجستان با توجه به تغييرات اساسي كه طي ۱۰ سال گذشته داشته است، به يكي از قدرت هاي اقتصادي نوپا در آسيا تبديل شده. نظام سياسي و مالي اين كشور عاري از فساد است و رانت خواري نميتواند در مقابل راه افراد علاقه مند به سرمايه گذاري سنگ اندازي كند.در سال ۲۰۱۸، اين كشور رتبه ۹ دنيا، در ميان كشور هاي آسان براي راه اندازي كسب و كار را كسب كرد كه اين موضوع نشان ميدهد تا چه حد اين كشور كوچك توانايي بالايي در جذب سرمايه براي راه اندازي انواع مختلف مشاغل را دارد.

هزينه هاي گذران زندگي در كشور گرجستان پايين است و اين موضوع باعث ميشود تا شهروندان اين كشور قدرت خريد بالايي داشته باشند.حقوق يك نيروي گرج چيزي بيشتر از ۴۰۰ دلار است. [su_note note_color="#ffffff" radius="20"]اگر اين حقوق را با قيمت دلار حال حاضر كشور خود محاسبه كنيم، از وضعيت مناسب زندگي در اين كشور با خبر ميشويم.اولين مزيت خريد ملك در گرجستان، دريافت اقامت اين كشور است!! مهم ترين قانوني كه دولت اين كشور براي افزايش معاملات ملكي در گرجستان انجام داد، قانون اخذ اقامت براي خريداران املاك گرجستان است.طبق اين قانون هر فرد ميتواند از طريق خريد يك ملك با قيمت بيش از ۱۰۰ هزار دلار آمريكا، اقامت يك ساله اين كشور را دريافت كند و پس از آن در صورتي كه در طول اين اقامت مشكلات قانوني را در اين كشور به وجود نياورد، ميتواند اقامت خود را تمديد كند.در نهايت و با تمديد ۵ سال اقامت از طريق ملك مذكور، فرد صاحب ملك به يك شهروند گرجستاني تبديل مي شود كه علاوه بر دريافت پاسپورت گرجستان توانايي حق رأي اين كشور را نيز به دست مي آورد.[/su_note]البته خريدار ملك براي دريافت اقامت گرجستان محدوديت سفر و… ندارد اين يعني شخص مذكور ميتواند ملك مورد نظر خود را اجاره داده و به كشور خود بازگردد و اين موضوع باعث ايجاد هيچ گونه تأثير منفي در روند دريافت اقامت او نميشود.در ضمن اقامت صرفا براي خريدار ملك در اين كشور صادر نميشود!! بلكه فرد خريدار ميتواند اقامت را براي خود، همسر، فرزندان و حتي پدر و مادر خود نيز دريافت كند.مزيت دومي كه متوجه خريداران ملك در گرجستان ميشود، سرمايه گذاري دلاري است!!

ميدانيد كه هر ساله در كشور ايران، به دليل وجود تحريم ها و مشكلات اقتصادي مختلف، قيمت دلار روند صعودي را طي ميكند. در حالي كه افزايش قيمت مسكن و ديگر املاك رشد چنداني نسبت به قيمت دلار ندارند. زماني كه شما پول خود را در كشور گرجستان سرمايه گذاري كنيد، در اصل يك سرمايه گذاري دلاري انجام داده ايد و بدون نگراني از بابت افول يا صعود قيمت ارز ميتوانيد به ديگر فعاليت هاي خود مشغول شويد.نكته حائز اهميت ديگر در مورد خريد ملك در گرجستان، بحث تورم در اين كشور است. اغلب كشور هاي آسيايي هر ساله يك نرخ تورم دارند.

اين نرخ در ايران بسيار زياد است اما در كشوري مانند گرجستان برابر با چيزي در حدود ۷ درصد است. در مقابل نرخ تورم، قيمت خانه و املاك خريداري شده شما در اين كشور نيز با افزايش همراه مي شود.به عنوان آخرين مزيت خريد املاك در گرجستان و البته شايد مهم ترين آن، ميتوان به موضوع احتمال عضويت گرجستان در اتحاديه اروپا اشاره كرد. در يكي دو سال گذشته صحبت هايي از احتمال پيوستن كشور گرجستان به اتحاديه اروپا شده است.به خوبي ميدانيد در صورتي كه اين اتفاق عملي شود، تا چه حد ميتواند بر روي افزايش قيمت املاك و همينطور افزايش رونق اقتصادي اين كشور تأثير مثبت داشته باشد.

خريد ملك در گرجستان

خريد ملك در گرجستان

در سال هاي اخير، خريد ملك در گرجستان از طرف ايرانيان بسيار رواج پيدا كرده است و باعث شده تا بازار رو به افول ملك در اين كشور به شدت با رونق اقتصادي روبرو شود.البته اين رونق را نميتوان صرفا به دليل خريد املاك اين كشور توسط ايرانيان دانست زيرا مهم ترين دليل اين افزايش معاملات، سياست هاي جديد دولت گرجستان بوده است.در چند سال گذشته اين كشور قوانيني را وضع كرده تا بتواند به بهترين شكل ممكن باعث جذب سرمايه هاي خارجي در صنعت هاي مختلف خود از جمله ساخت و ساز و خريد و فروش ملك شود.براي اينكه بتوانيد بهترين انتخاب را در خريد ملك در گرجستان داشته باشيد به موارد زير دقت كنيد :

 • توجه كنيد محله قديمي ساخت است يا جديد
 • دقت كنيد دولت گرجستان درآينده نزديك قرار است چه قدر براي محل ملك شما هزينه كند
 • نزديكي و دوري از وسايل نقليه عمومي خيلي مهم است
 • آينده زندگي شهري در تفليس به كدام سمت كشيده خواهد شد

در ادامه اطلاعاتي را در مورد خريد ملك در گرجستان به شما ارائه ميكنيم:

مزاياي خريد ملك در گرجستان

اولين مزيت خريد ملك در گرجستان، دريافت اقامت اين كشور است!! مهم ترين قانوني كه دولت اين كشور براي افزايش معاملات ملكي در گرجستان انجام داد، قانون اخذ اقامت براي خريداران املاك گرجستان است.طبق اين قانون هر فرد ميتواند از طريق خريد يك ملك با قيمت بيش از ۱۰۰ هزار دلار آمريكا، اقامت يك ساله اين كشور را دريافت كند و پس از آن در صورتي كه در طول اين اقامت مشكلات قانوني را در اين كشور به وجود نياورد، ميتواند اقامت خود را تمديد كند.

در نهايت و با تمديد ۵ سال اقامت از طريق ملك مذكور، فرد صاحب ملك به يك شهروند گرجستاني تبديل مي شود كه علاوه بر دريافت پاسپورت گرجستان توانايي حق رأي اين كشور را نيز به دست مي آورد.البته خريدار ملك براي دريافت اقامت گرجستان محدوديت سفر و… ندارد اين يعني شخص مذكور ميتواند ملك مورد نظر خود را اجاره داده و به كشور خود بازگردد و اين موضوع باعث ايجاد هيچ گونه تأثير منفي در روند دريافت اقامت او نميشود.

در ضمن اقامت صرفا براي خريدار ملك در اين كشور صادر نميشود!! بلكه فرد خريدار ميتواند اقامت را براي خود، همسر، فرزندان و حتي پدر و مادر خود نيز دريافت كند.مزيت دومي كه متوجه خريداران ملك در گرجستان ميشود، سرمايه گذاري دلاري است!! ميدانيد كه هر ساله در كشور ايران، به دليل وجود تحريم ها و مشكلات اقتصادي مختلف، قيمت دلار روند صعودي را طي ميكند.در حالي كه افزايش قيمت مسكن و ديگر املاك رشد چنداني نسبت به قيمت دلار ندارند.

زماني كه شما پول خود را در كشور گرجستان سرمايه گذاري كنيد، در اصل يك سرمايه گذاري دلاري انجام داده ايد و بدون نگراني از بابت افول يا صعود قيمت ارز ميتوانيد به ديگر فعاليت هاي خود مشغول شويد.نكته حائز اهميت ديگر در مورد خريد ملك در گرجستان، بحث تورم در اين كشور است. اغلب كشور هاي آسيايي هر ساله يك نرخ تورم دارند.اين نرخ در ايران بسيار زياد است اما در كشوري مانند گرجستان برابر با چيزي در حدود ۷ درصد است. در مقابل نرخ تورم، قيمت خانه و املاك خريداري شده شما در اين كشور نيز با افزايش همراه مي شود.به عنوان آخرين مزيت خريد املاك در گرجستان و البته شايد مهم ترين آن، ميتوان به موضوع احتمال عضويت گرجستان در اتحاديه اروپا اشاره كرد. در يكي دو سال گذشته صحبت هايي از احتمال پيوستن كشور گرجستان به اتحاديه اروپا شده است.به خوبي ميدانيد در صورتي كه اين اتفاق عملي شود، تا چه حد ميتواند بر روي افزايش قيمت املاك و همينطور افزايش رونق اقتصادي اين كشور تأثير مثبت داشته باشد.

نكات و معايب خريد ملك در كشور گرجستان

در هر حال هر نوع فعاليت و سرمايه گذاري در كشور هاي مختلف، در كنار مزاياي خود داراي معايبي نيز هست.با توجه به اينكه خط مشي فعاليت هاي ما بر اساس صداقت با مشتري بنا شده است، در ادامه به طور خلاصه به نكات و همينطور معايب خريد ملك در گرجستان نيز ميپردازيم.اولين عيب موجود در اين روند، اين است كه ميانگين درآمد مردم گرجستان، درآمد بسيار بالايي نيست و از همين رو بايد در زمان خريد ملك از خريدن ملك هاي بسيار بزرگ و گران قيمت خود داري كنيد. بهتر است در ابتداي كار حتي اگر سرمايه زيادي هم داريد، آن را به جاي خريد يك ملك بزرگ، به خريد چند ملك كوچك اختصاص دهيد.

با توجه به اينكه بانك هاي گرجستان به شهروندان خود وام هاي كم بهره ارائه ميدهند، آنها ميتوانند با دريافت اين مبالغ، از پس خريد خانه هاي كوچك به راحتي بربيايند.نكته بعدي كه بايد در خريد ملك مورد نظر خود به آن توجه كنيد اين است كه با توجه توريستي و پرجمعيت بودن شهر تفليس (پايتخت گرجستان) بهتر است تا حد ممكن خريد خود را از املاك داخل اين شهر انجام دهيد و در صورت كمبود بودجه، به سمت شهر هايي چون باتومي روي بياوريد.البته اين پيشنهادات در حالتي است كه شما قصد فروش ملك را در آينده داشته باشيد.اما اگر قصد داريد قسمتي از اين كشور را صرفا براي زندگي و دور بودن از شلوغي انتخاب كنيد، بهتر است از خريد ملك در اين دو شهر گرجستان خود داري كنيد.

هزينه و قيمت خريد ملك در گرجستان

مطمئنا خودتان واقف ايد كه به هيچ عنوان نميتوان در مورد قيمت خريد ملك در يك كشور به صورت واحد صحبت كرد و آمار و ارقام ارائه داد.اما با فرض اينكه قصد شما از خريد ملك در گرجستان، سرمايه گذاري، تفريح و دريافت اقامت باشد، در ادامه قيمت هاي تقريبي خريد ملك در تقليس گرجستان را براي شما بيان ميكنيم.تمامي قيمت هاي ارائه شده بر اساس قيمت دلار آمريكا است:قيمت يك متر مربع از يك خانه مناسب با سن تقريبي ۱ تا ۵ سال ساخت، حداقل چيزي در حدود سيصد دلار است.

اين قيمت نسبت به كيفيت ساخت خانه و ديگر شاخصه هاي خريد ملك تا سه هزار دلار نيز پيش مي رود اما خانه ها و املاك گران تري نيز در سطح اين شهر وجود دارد كه مربوط به طبقه اشراف و ثروتمندان گرجستان است.قيمت هر متر مربع از اين خانه گاها تا شش الي هفت هزار دلار ادامه دارد. البته اصطلاحا به اين ملك ها، صفت لاكچري تعلق ميگيرد و خريد و فروش آن نيز به سختي انجام ميشود.از همين رو بهتر است تا از خريد آنها صرف نظر كنيد.ميتوانيد ميانگين قيمت هر متر از يك خانه مناسب در شهري چون تفليس و يا باتومي را برابر با يك هزار دلار در نظر بگيريد.اگر قصد شما از خريد ملك، دريافتاقامت گرجستاناست، بهتر است از قانون خريد اقساطي ملك نيز با خبر باشيد.طبق اين قانون شما ميتوانيد با پرداخت ۱۰۰ هزار دلار از يك ملك گران قيمت و پرداخت مابقي آن به صورت قسطي، اقدام به دريافت اقامت كنيد.اقامت شما پس از پرداخت پيش پرداخت ۱۰۰ هزار دلاري برايتان ثبت مي شود.اين قانون ميتواند به شما كمك كند تا در عين دريافت اقامت و نزديك شدن به دريافت شهروندي، مجبور نباشيد به دليل كمبود وجه مالي، از خريد خانه خاص و مورد نظر خود صرف نظر كنيد.پس از تمامي اينها بايد بدانيد كه ثبت سند و ديگر روند هاي قانوني خريد ملك در گرجستان تماما در چند ساعت انجام ميشود و مانند كشور خودمان نياز به گذر از پروسه هاي زماني و فعاليتي اداري نداريد

شرايط خريد ملك در گرجستان

با توجه به اينكه دولت اين كشور به دنبال جذب سرمايه هاي خارجي در قسمت هاي گوناگون كشور است، تا حد ممكن شرايط را براي سرمايه گذاري در گرجستان آسان كرده!! يكي از مهم ترين اقدامات دولت در اين راستا، معاف كردن افراد متقاضي خريد ملك از پرداخت هرگونه ماليات است.در اين روند وظيفه پرداخت تمامي ماليات ها بر گردن شخص فروشنده است.

عملا اين قانون بر افزايش ميل خريد املاك در اين كشور كمك ميكند.اولين قانون براي خريد ملك در گرجستان، داشتن سن قانوني است. سن قانوني در اين كشور برابر با ۱۸ سال تعريف شده.شايد بتوان اين قانون را تنها محدوديت موجود براي خريد ملك در اين كشور دانست زيرا در حقيقت قانون ديگري براي اين منظور توسط نهاد هاي دولتي و قوانين اين كشور وضع نشده است.يكي از مواردي كه بار ديگر به افزايش ميل خريد ملك در خريداران خارجي كمك ميكند، اين است كه براي خريد ملك نياز به وجود هيچ شريكِ گرج يا غيره اي نداريد.

در اغلب كشور ها، اتباع خارجي براي اينكه بتوانند ملكي را خريداري كنند بايد حتما با يك شهروند كشور مذكور اين فعاليت را انجام دهند و تبعه خارجي صرفا ميتواند درصد محدودي از ملك خريداري شده را به نام خود ثبت كند.اين قانون همواره باعث ايجاد اختلافات قضايي زيادي ميشود و در اغلب اوقات، اين تبعه خارجي است كه ضرر ميبيند. طبق قانون اساسي كشور گرجستان، افراد خارجي براي خريد ملك، بدون نياز به هيچ شريك يا شهروند گرجي ميتوانند خريد خود را ثبت و ملك خريداري شده را به صورت كاملا قانوني و با مالكيت صد درصدي به نام خود بزنند.

اگر قصد شما از خريد ملك، دريافتاقامت گرجستان است، بهتر است از قانون خريد اقساطي ملك نيز با خبر باشيد.طبق اين قانون شما ميتوانيد با پرداخت ۱۰۰ هزار دلار از يك ملك گران قيمت و پرداخت مابقي آن به صورت قسطي، اقدام به دريافت اقامت كنيد.اقامت شما پس از پرداخت پيش پرداخت ۱۰۰ هزار دلاري برايتان ثبت مي شود.اين قانون ميتواند به شما كمك كند تا در عين دريافت اقامت و نزديك شدن به دريافت شهروندي، مجبور نباشيد به دليل كمبود وجه مالي، از خريد خانه خاص و مورد نظر خود صرف نظر كنيد.پس از تمامي اينها بايد بدانيد كه ثبت سند و ديگر روند هاي قانوني خريد ملك در گرجستان تماما در چند ساعت انجام ميشود و مانند كشور خودمان نياز به گذر از پروسه هاي زماني و فعاليتي اداري نداريد.

انواع ملك در گرجستان

قبل از اينكه براي خريد ملك در گرجستان تصميم جدي بگيريد، بهتر است تا با انواع ملك تعريف شده در اين كشور آشنا شويد. مخصوصا اگر به دنبال خريد ملك ارزان در گرجستان باشيد،اطلاعات ذكر شده در ادامه ميتواند به خوبي پاسخگوي اين نياز شما باشد.به طور كلي، املاك در گرجستان به ۳ دسته تقسيم ميشوند:

 • املاك بلك فريم
 • املاك وايت فريم
 • املاك سبز

اما تفاوت اين ۳ نوع ملك در چيست؟

منظور از املاك بلك فريم؛ ملكي است كه در مرحله اجرا و ساخت به تازگي به اسكلت بندي رسيده. در اصل در اين واحد يا آپارتمان هنوز ديوار هاي ساختمان نيز ساخته نشده اند. البته اين ساختمان با ساختماني كه در ايرا آن را به نام اسكلت بندي شده ميشناسيم تفاوت دارد.

(ساختمان هاي اسكلت بندي شده نسبت به آن چيزي كه ما در ايران آن را ميشناسيم، قسمت هاي ساخته شده بيشتري از جمله آسانسور و غيره دارند)منظور از املاك وايت فريم؛ ساختماني كه است كه چند مرحله از ملك بلك فريم جلوتر رفته. يعني ديوار هاي داخلي ساختمان چيده شده و حتي لوله كشي و سيستم برق آن نيز تكميل شده است. اما هنوز جاي مواردي چون؛

 • پاركت
 • نقاشي
 • سرويس
 • كابينت
 • و…

در آن خالي است. در نهايت نيز ملك سبز، به ملكي اطلاق ميشود كه تمامي كار هاي ساختمان سازي، بنايي، ريزه كاري از جمله نقاشي و غيره در آن انجام شده و صرفا به لوازم خانگي (مبلمان، يخچال و…) براي شروع سكونت نياز دارد.

پيشنهاد نهايي براي خريد انواع ملك در گرجستان

اگر پيشنهاد ما را براي خريد ملك در گرجستان بخواهيد، پيشنهاد اول اين است كه به جاي خريد خانه مسكوني يا ملك اداري و تجاري، تمركز خود را بر روي خريد زمين بگذاريد.اگر كمي با روند ساخت و ساز آشنايي داشته باشيد و بتوانيد اين فعاليت را خودتان به عنوان كارفرما انجام دهيد، مطمئنا در كاهش هزينه ها كمك بسيار زيادي به خودتان كرده ايد.از هزينه هاي خريد تجهيزات و مواد اوليه تا پرداخت هزينه براي نيرو هاي ساختماني كه در نهايت باعث حذف واسطه هاي بسياري در اين بين ميشود.

اما اگر توانايي ساخت ملك در زمين را نداريد، پيشنهاد بعدي خريد خانه وايت فريم است. تبديل يك آپارتمان وايت فريم به ملك گرين يا سبز، هزينه هاي نهايي شما را تا حد قابل توجهي نسبت به خريد ملك سبز و آماده كاهش ميدهد.

در اين مقاله سعي كرديم تا به صورت جامع شما را درباره موضوع بسيار مهم خريد ملك در گرجستان راهنمايي كنيم. از جمله مطالب اين مقاله عبارت بودند از:

 • مزاياي خريد ملك در گرجستان (افزايش ارزش سرمايه شما، دريافت اقامت و…)
 • معايب و نكات مهم خريد املاك در گرجستان (عدم خريد املاك بزرگ و گران قيمت و…)
 • هزينه هاي نسبي براي خريد ملك در اين كشور
 • قوانين موجود
 • انواع ملك در گرجستان

برچسب: اقامت، اقامت گرجستان، گرجستان، ايران، ويزا، پاسپورت، آمريكا، تركيه، قزاقستان، پاكستان، روسيه، اقامت روسيه،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ساعت: ۰۳:۵۵:۴۷ توسط:reza موضوع: